top of page

בוקינג

המינוח הלועזי לקביעת הופעות. את ההופעות ניתן לקבוע באופן עצמאי או במיקרים מסויימים אמצעות איש מקצוע. התהליך לרוב כרוך ביצירת קשר עם מקומות שמארחים הופעות, שליחת קומוניקט (ע"ע) לצד לינקים רלוונטיים, והמתנה לתחילת דיאלוג. במידה ולא מתקבלת תשובה נהוג לשלוח מייל פולו-אפ (ע"ע). לאחר סגירת תאריך נהוג גם להעביר מפרט טכני (ע"ע) ובמקרים מסויימים מקיימים מו"מ כספי או עוברים על חוזה או הסכם שמפרט את תנאי ההופעה.

bottom of page