top of page

גרנטי

בארץ מדובר בסכום שהאמן מתחייב להעביר לבעל מועדון ההופעות, ללא קשר לכמות הכרטיסים שתימכר. בחו"ל מדובר על סכום שהמועדון/מפיק ההופעה מתחייב לשלם לאומן על הופעתו ללא קשר לכמות הכרטיסים שתימכר. בארץ נהוג לעשות הסכם חלוקת רווח על מכירת הכרטיסים בין האומן למועדון כאשר החלוקה הסטנדרטית הינה 70% לאומן ו-30% למועדון. במידה והמועדון לא קיבל את מחיר המינימום (הגרנטי שסוכם מול האומן) יצטרך האומן להשלים סכום זה ולהעביר למועדון.

bottom of page