top of page

Showcase

אירוע שואוקייס מטרתו לחשוף יוצרים בפני אנשי תעשייה באופן מרוכז. בתחום המוזיקה, פעמים רבות הוא מתקיים כמרתון הופעות של מספר יוצרים מול קהל של מפיקים, אוצרי פסטיבלים, אנשי בוקינג וניהול, קניינים וכו'. ההופעות באירוע כזה הן לרוב קצרות ותמציתיות, וכוללות גם הזדמנויות למינגלינג ונטוורקינג (ע"ע).

bottom of page