top of page

סדנה משולבת מיתוג + קומוניקט

לספר ולכתוב את הסיפור שלנו

  • מתחיל בתאריך: 25 ביוני
  • 479 שקלים חדשים
  • בזום

תיאור השירות

תלמדו כיצד לזהות את הערכים המרכזיים שלכם ולהביע אותם בצורה ייחודית, המיועדת בדיוק לכם. תלמדו גם כיצד לבנות את הסיפור שלכם ואיך לכתוב תרגילי כתיבה המיועדים לקהל היעד שלכם. אלו יהיו הבסיס לכל פעילות המוזיקה שלכם


תאריכי הסדנה


bottom of page