top of page

    הצהרת נגישות - אתר "הלזריה"    

לאחר שערכתי בדיקה, אני מאמין שאני פטור מהנגשת האתר מאחר והקמתי אותו לפני 26.10.2017 והמחזור הממוצע שלי בשלוש השנים האחרונות היה פחות ממיליון ש"ח ולכן תקנה 35ו(ט) חלה עליי, ואיני חייב בביצוע נגישות כלשהי. ככל שישנה מחלוקת על הפרשנות שלי, ניתן לפנות אליי בטופס יצירת הקשר עם הסיבות מדוע ואבחן את הנושא.

bottom of page