top of page

אוברדרייב

אפקט שנוצר עקב רוויה של סיגנל (אות קולי) במכשיר מסוים. לרוב ניתן לשמוע את האפקט במגברי גיטרה בעלי מספר מעגלי הגברה,כאשר כל מעגל מרים את רמת האות לפני המעגל הבא וככה נוצרת רוויה של הרכיבים במעגל.ישנםגם אפקטים בתצורת פדאל שמייצרים רוויה זהה כתחליף פשוט וזמין למגבר.

bottom of page