top of page

אקו

בתרגום חופשי = הד; לרוב מתייחס לאפקט בתצורת reverb (הדהוד). אפקט שמתרתו לתת נפח לצליל אליו הוא מתווסף. למרות התייחסות של מוסיקאים רבים לאקו כאל הדהוד, אקו למעשה מתאפיין כאפקט של דיליי (חזרה מדויקת על מקור הצליל מספר פעמים לאחר הופעת המקור).

bottom of page