top of page

בכורה

בלועזית: פרימייריה. הפעם הראשונה שבו יצירה מופיעה באופן ציבורי. בהשאלה בעולם המוזיקה: השמעת בכורה לסינגל (בכלי תקשורת או בהופעה), הקרנת בכורה לקליפ ועוד. באם סוגרים חשיפה תקשורתית בבכורה, יש להקפיד שלא להפר את הבכורה ולחשוף את היצירה טרם מועד הבכורה.

bottom of page