top of page

בקליינר

מדובר באיש שמתפעל דברים על הבמה. בד"כ הוא מסייע לסאונדמן מצד אחד, ולאומן המופיע מצד שני. הוא אמור לדאוג להעמיד את כל הציוד על הבמה, לסייע בחיבור כל הכבלים הנדרשים, לכוון גיטרות אם צריך, לפעמים רואים בקליינר עולה על הבמה בין השירים ומחליף לאמן גיטרה למשל. אם פתאום משהו על הבמה בזמן אמת מתקלקל/לא עובד, הבקליינר יגש מהר לטפל בזה כדי לשמור על הרצף של ההופעה החיה. הרבה פעמים הוא יעזור לסאונדמן לבדוק קווים ולראות שהכל עובד מבחינת הסאונד מגזרת הבמה. בקליינר שמכיר את ההרכב, יידע בדיוק איך כולם אמורים לעמוד על הבמה, מה אמור להיות מחובר למה, ויקל על האומן וגם על הסאונדמן מאוד.

bottom of page