top of page

דאבל פיצ'ר

אירוע הכולל הופעות של שני הרכבים שונים, כשלשניהם ניתן משקל זהה בחשיבותם. להבדיל מאירוע בו להופעת החימום חשיבות פחותה מההופעה העיקרית.

bottom of page