top of page

דיליי

אפקט שמטרתו לייצר נפח ולשים קול מסוים במרחב. בהפשטה זהו אפקט שחזור על מקור הצליל מספר פעמים*, בתדירות ספציפית*, כאשר כל חזרה מאבדת כמות מסוימת של מידע* (כל אחד מהנתונים האלו בד"כ ניתנים לשינוי). האוזן האנושית משתמשת בעקבה (תרגום חופשי) כדי למקם עצמים במרחב.

bottom of page