top of page

הפי"ל

הפדרציה למוזיקה ישראלית וים תיכונית, הינה תאגיד לגביית תמלוגים בגין שידור ו השמעות פומביות וחלוקתם לבעלי הזכויות. הפי"ל הוקמה בשנות השמונים, ומייצגת למעלה מ 400 אמנים, מפיקים וחברות תקליטים עצמאיות, ועובדת נכון להיום עם קטלוג ישראלי בלבד. לצורך רישום בפי"ל על האומן להיות בעלים של מסטר אחד לפחות, ולעבור וועדת קבלת מיוצגים. בפי"ל, לעומת תאגידים אחרים, ניתנים לאמן גם שירותים של הפצה דיגיטלית בסלולר, ביו טיוב וחנויות המכירה הבין לאומיות, זאת לאור הצורך של המפיקים העצמאיים לקבלת שירותים מסוג זה . בנוסף, הפי"ל גם נלחמת בפיראטיות ובגופים המפרים את זכויות היוצרים של מיוצגיה, זאת עושה גם בזירת הכנסת בהשתתפותה בוועדות, כנסים ודיונים הנוגעים לנושאים הרלבנטיים לבעלי הזכויות במאסטר.

bottom of page