top of page

זכויות מאסטר

מאחורי כל הקלטת קול מוזיקלית ישנם מספר בעלי זכויות. כך למשל, זכויותיהם של אלה שכתבו/הלחינו או עיבדו את ההקלטה המיוצגים באקו"ם. כך למשל, זכויותיהם של המבצעים - הנגנים המיוצגים בארגון עילם ו/או הזמרים המיוצגים באשכולות. כאשר "זכות המסטר" היא למעשה זכות הבעלות על הקלטת הקול המוזיקלית עצמה. זכות המסטר לרוב היא של הגוף או האדם אשר מימן את ההקלטה, אם זה האומן עצמו, חברי להקה, או חברת תקליטים או גוף מסחרי שהשקיע את הכספים ומימן את הקלטת היצירה. בעלי מסטר באופן מסורתי הן חברות התקליטים, כאשר עם השנים ועם הוזלת עלויות הקלטת יצירות מוזיקאליות הרי שכיום רוב בעלי המסטרים ביצירות מוזיקליות היוצאות בישראל הם האמנים עצמם. בישראל קיימים שני גופים הפועלים על פי הדין לגבות תמלוגים עבור השמעות פומביות לבעלי מסטרים והם – הפדרציה לתקליטים וקלטות (ע"ע), שהוקמה ע"י חברות התקליטים הגדולות בשנות השבעים, והפי"ל (ע"ע), המייצגת מוזיקאים, מפיקים וחברות תקליטים עצמאיות, והוקמה בשנות השמונים. שני הגופים מוגדרים כהסדר כובל ופועלים תחת פיקוח הממונה על ההגבלים העסקיים בישראל.

bottom of page