top of page

כרוניקות

לוחות אירועים והופעות שמתפרסמים באופן שוטף בגופי תקשורת שונים, לפעמים עם המלצות מובלטות על אירועים ספציפיים. לרוב האירועים עוברים לפרסום על ידי המקומות שמארחים את האירועים וההופעות, אך אפשר גם לשלוח את המידע באופן עצמאי. על מנת להבטיח שהאירוע ייכלל בכרוניקות, יש להעביר פרטים למדורי הכרוניקות השונים לפחות שבוע וחצי-שבועיים לפני האירוע.

bottom of page