top of page

כרטיס קול

מכשיר (חיצוני או פנימי - בתוך המחשב) המאפשר המרה של סיגנל אנלוגי (כלומר גלי קול) לדיגיטלי (1 ו - 0) ובחזרה. הכרטיס מקבל מידע מהמיקרופון/פיקאפ/סינת׳, מעביר אותו לשפה שהמחשב יכול לקרוא ומוציא אותו בחזרה כקול לאוזניות או מוניטור. כלי הכרחי להקלטה לתוכנת Digital Audio Workstation) DAW)

bottom of page