לימיטר

לימיטר הוא מקרה פרטי של קומפרסור, שבו מכוון היחס (threshold) באופן כזה, שאינו מאפשר כל שינוי בעוצמה מעבר לסף. שימוש מוגזם בלימיטר עלול לגרום לעיוותים חזקים באות העובר דרכו. ואחת ממטרותיו היא לשמש כשכבת הגנה בפני ציוד שאסור בשום פנים שיקבל עוצמת אות מעבר לסף, גם במחיר עיוותים.