top of page

מאסטרינג

החלק האחרון בתהליך ההפקה, במהלכו מתבצעות מניפלציות שונות בחומר המוקלט על מנת לשיפו לצורתו הסופית. בניגוד למיקס ,שבו עיבוד הצליל מתבצע על כול ערוץ הקלטה בניפרד, מאסטרינג לרוב מתבצע על הקובץ הסופי. בנוסף האחרונות עם עלית שירות הסטרימינג לרוב מתבצע עיבוד צליל שונה ויעודי לכול פלטפורמה (ראה LUFS) בנוסף, מקובל להקביל מאסטרינג לליטוש יהלום או התאמת מסגרת לתמונה על מנת להציגה לצופה. הרעיות מאחורי מאסטרינג הוא שילוב של בקרה סופית על היצירה והתאמתה לסטנדרט סאונד בתעשיה. חשוב לציין שכמו כול שלב בתהליך ההפקה, גם מאסטרנג מחוייב למטרה ההפקתית וסביר להניח שכול טכנאי ״יבין״ משהו אחר מהשיר ויבצע תהליך שונה.

bottom of page