top of page

מוניטורים

מוניטור בהופעה חיה - קווי אודיו הפונים אל הנגנים ולא אל הקהל, דרך רמקולים או אזניות, כך שיישמעו את עצמם ואת חבריהם לבמה באופן שייקל עליהם לנגן כראוי. מוניטור אולפני - זוג רמקולים (מוגבר או פאסיבי) המשמש את האיש המיקס \מאסטרינג לשמיעה

bottom of page