top of page

מיקס

איזון ומניפולציה בין מספר מקורות אודיו, כך שיישמעו באופן מיטבי. המונח מתאר בעיקר את עבודת טכנאי המיקס לאחר הקלטה, אך יכול גם לתאר חלק מעבודת טכנאי הגברה בהופעה חיה.

bottom of page