מיקס

איזון ומניפולציה בין מספר מקורות אודיו, כך שיישמעו באופן מיטבי. המונח מתאר בעיקר את עבודת טכנאי המיקס לאחר הקלטה, אך יכול גם לתאר חלק מעבודת טכנאי הגברה בהופעה חיה.