top of page

מיקסר

מרכזיה, אליה מגיעים כל כבלי הכניסה (INPUT). ממנה מנתבים את הכלים השונים ליציאות השונות (מוניטורים, רמקולים ראשיים, הקלטה ועוד) ועל הדרך ניתן גם לשים אפקטים שונים ומשפרי צליל כמו EQ, קומפרסור, דיליי, ריוורב, ועוד מילים בסינית. המיקסרים מתחלקים לשתי קבוצות - אנלוגיים ודוגיטליים וזה כבר הסבר אחר.

bottom of page