top of page

מנהל הצגה

מנהל הצגה דואג לתקתק את כל מה שצריך לקרות ביום ההופעה מההקמה והבלאנס, דרך ההופעה ועד לסיום הקיפול והעזיבה. באחריותו לוודא שהאיש הטכני מטעם הבמה יקלוט את אנשי ההקמה ויסייע להם בכל מה שצריך כדי להקים את המופע. לאחר מכן, לוודא שהנגנים מגיעים בזמן והבלאנס מתקיים בתוך מסגרת הזמן שנקבעה. בין סיום הבלאנס לתחילת ההופעה יש לעיתים שעות ארוכות, בהם חשוב לדאוג להרכב למזון, מקום לנוח בצורה מרוכזת (חדר אמנים) וכו'. בזמן הזה מנהל ההצגה גם דואג להעביר את רשימת המוזמנים לאנשי המקום והקופה, דואג לטפל בפינת המרצ' או יש כזו ומוודא שכל מה שצריך להיות על הבמה אכן נמצא עליה ומה שלא - להעיף. ברוב המקרים זה כולל גם בקבוקי מים אישיים לכל אחד מההרכב על הבמה. בתום ההופעה מוודא שלא נשאר ציוד של הנגנים שנשכח, ושכל הציוד מועמס על הרכב (אם מדובר בהסעה מאורגנת אז גם זה בניהולו של מנהל הבמה). תוספות של מגזימנים: אצלי מנהל במה יוצא עם תיק שיש בו מגבת, מכשיר הקלטה, ערכת תפירה, בקבוק מיים, סט מיתרים לחשמלית ולקלאסית, טיונר, חטיף אנרגיה ועוד כמה תוספות סודיות, כדי לתת מענה על כל צרה שלא תקרה. THE SHOW MUST GO ON

bottom of page