top of page

מפרט טכני

מסמך המתאר את הדרישות הטכניות של אמן לקראת הופעה, כולל פירוט של כל הנגנים, כלי הנגינה שלהם, תפקידי שירה, ומיקומם על הבמה. יכול לכלול גם פירוט של שליחות שונות למוניטורים (ע"ע), דרישות תאורה ותפאורה, שימוש בחומרים מוקלטים מראש, בקשה למיקרופונים ספציפים, וכל בקשה אחרת לציוד נדרש. 

bottom of page