מפרט טכני

מסמך המתאר את הדרישות הטכניות של אמן לקראת הופעה, כולל פירוט של כל הנגנים, כלי הנגינה שלהם, תפקידי שירה, ומיקומם על הבמה [יכול לכלול גם דיאגרמה של המיקומים על הבמה]. יכול לכלול גם פירוט של שליחות שונות למוניטורים [ראה הגדרה], דרישות תאורה ותפאורה, שימוש בחומרים מוקלטים מראש, בקשה למיקרופונים ספציפים, וכל בקשה אחרת לציוד נדרש.