top of page

מש-אפ

מאש-אפ (גם: "בוטלג" או "באסטרד-פופ") הוא סוגה מוזיקלית שנוצרת על ידי שילובן של מספר יצירות מוזיקליות שונות לכדי יצירה מוזיקלית חדשה אחת. במידה ויוצרים את המאש-אפ מיצירות מוגנות בזכויות יוצרים, יש לעשות קלירנס (ע"ע) לקטעים המוגנים על מנת להסדיר את השימוש בהם.

bottom of page