top of page

סאונדצ'ק

תהליך לפני הופעה, בו מבצעים בלנס [ראה הגדרת המושג בלנס] למערכת ההגברה של מקום האירוע, ולמוניטורים של המבצעים. כאשר אין אפשרות לבצע סאונדצ'ק, מסתפקים בבדיקת קווים [ראה הגדרת המושג בדיקת קווים].

bottom of page