top of page

סקיצה

גירסה ראשונית של שיר שבאה להציג את התפקידים הראשיים של המלודיה ושל הקולות (הלחן והכלים למשל) שמוקלטת בשלל צורות שלא חייבות להיות מקצועיות בהכרח.

bottom of page