עוסק פטור

עוסק פטור הוא עצמאי שאינו גובה מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחותיו (מלבד למקרים המפורטים בהמשך), ועל כן הוא פטור מדיווחים חודשיים או דו-חודשיים למע"מ (בניגוד לעצמאים אחרים) עוסק פטור אינו יכול לקבל החזר או לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות רק מי שמחזור ההכנסות שלו מהעסק אינו עולה על 100,187 ש"ח בשנה רשאי להיות עוסק פטור רישום העסק כעוסק פטור הוא צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות