top of page

עיבוד

סך הפעולות המוזיקליות שהופכות מילים ולחן מרעיון למוצר שניתן להשמיע בציבור. החל מההחלטה על מבנה השיר המלא, דרך ההחלטה על הכלים המשתתפים והתפקידים שלהם , ועד להשפעה על המוזיקליות של המיקס והמאסטרינג. בשנים האחרונות חלה זליגה או טשטוש בין "מעבד" ל"מפיק".

bottom of page