top of page

עיבוד טקסט

פונקציה מקובלת בתעשיית המוזיקה המקצועית ובה פזמונאי מקצועי מתערב בטקסט שכבר מולחן ומשפר את החריזה, המצלול והמקצב, מהדק את הדימויים, ולעתים אף משנה את מבנה השיר והלחן. עיבוד הטקסט יכול להתבצע ולפני או אחרי הכנת העיבוד. רבים ממעבדי הטקסט אינם מקבלים קרדיט בולט, בשל העדפות תדמית של היוצר, אולם השפעתם על השיר מכרעת.

bottom of page