top of page

עיל"ם

חברה ללא מטרות רווח האוספת תמלוגים עבור השימוש בזכויות נגנים מבצעים בהקלטות. הרישום הוא בחינם, אך כפוף לתיאום ראיון כמה חודשים מראש.

bottom of page