top of page

פולו אפ

מייל פולו אפ הוא מייל שנשלח בהמשך להתקשרות קודמת. פולו אפ יכול להישלח לאחר כמה ימים בהם לא התקבלה תשובה, או לחילופין כדי לבדוק את הסטטוס של הצעה שכבר נדונה בעבר, או כדי להמשיך מפגש שהתקיים פנים מול פנים.

bottom of page