top of page

פופר

רשת דחוסה שנמתחת בתוך מסגרת כלשהו (לרוב עגולה) שמציבים בין המיקרופון לאדם המקליט באולפן על מנת לרכך אותיות בומ״פ שלרוב נשמעות כאילו ״תוקפות״ את המיקרופון בגלל הדרך שבה הן יוצאות מהפה.

bottom of page