top of page

פלייליסט

"רשימת השמעה", שיטה שמונהגת בחלק מתחנות הרדיו וערוצי הטלוויזיה. הפלייליסט הוא רשימת שירים שנבחרים על ידי ועדה או מספר עורכים מוזיקליים וישובצו בתדירות גבוהה בתחנה או בערוץ. הועדה מתכנסת לרוב אחת לשבוע, מאזינה לסינגלים שיצאו לרדיו באותו שבוע ומחליטה מי מהם יושמעו בתדירות גבוהה בתחנה (בין שלוש לארבע פעמים ביום - פלייליסט יום) או במינון נמוך יותר (פלייליסט לילה, בשעות הערב והלילה). במרבית התחנות שירים שאינם נכנסים לפלייליסט אינם מושמעים בתחנה. התחנות העיקריות משתמשות בשיטת הפלייליסט הן גלגלצ, כאן 88, כאן ג', mtv וערוץ המוזיקה. רשימות הפלייליסט מתפרסמות באתרים של גלגלצ, כאן ג', ו 88 וניתן לצפות בפרוטוקולים של ישיבות הועדה.

bottom of page