top of page

קליפינג

כאשר עוצמת מקור סאונד כלשהו (או כמה מקורות) עולה על היכולת של המגבר להשמיע אותה ונוצר עיוות של הסאונד (נקרא לפעמים דיסטורשן). לרוב יש להימנע מקליפינג על מנת ולשמר את איכויות ההקלטה, אולם לעיתים הדבר נעשה במכוון על מנת ולהשיג אפקט אומנותי.

bottom of page