קלירנס

תהליך השגת אישורים לשימוש ביצירות מוגנות מבעלי הזכויות שלהם. יש בכך צורך למשל בשימוש בסימפולים (ע"ע), בציטוטים מוזיקליים וטקסטואליים ולפעמים גם בגרסאות כיסוי (ע"ע). במקרים מסויימים, יוצר שלא דואג לעשות קלירנס עשוי לחשוף את עצמו לסכנה משפטית.