ריברב

אפקט הנוצר בטבע כאשר גל קול פוגע במשטח ומוחזרת השתקפות שלו. האפקט מצוי בכל חלל באופן תמידי, כך שהקלטה ״יבשה״ - ללא ריברב, תישמע למאזין הממוצע הרבה פחות טבעית מהקלטה עם ריברב. עם השנים טכנאים למדו לדמות ריברב באמצעים מכאניים ודיגיטאליים, והאפקט הפך לפופולארי ומרכזי בכל תחומי ההקלטה והביצוע.