top of page

שיווק

שיווק הוא מונח המתאר פעילות שמקדמת מכירה של מוצר (סחורה, שירות וכו'), אבל שיווק יכול לקדם גם "מכירת" רעיון (כמו למשל בפוליטיקה), או "מכירת" מוצרים בחינם (למשל הורדת שיר בחינם), לפעמים כחלק ממהלך כולל שבסופו בדרך כלל תהיה מכירה (למשל של כרטיסים להופעה, אלבום וכו'). התוכן השיווקי יהיה פעמים רבות מטעם יוזם הפעילות (לדוגמה, פרסום פוסט בפייסבוק יכולה להיות פעילות שיווקית), בניגוד ליחסי ציבור, שם גורם שלישי, מתחום התקשורת, הנו יוצר ומפרסם התוכן. פעמים רבות הפעילות השיווקית תהיה כרוכה בתשלום לפלטפורמה המפרסמת (גורמים כמו פייסבוק/גוגל/עיתון/רדיו/טלוויזיה/פרסום בשלטי חוצות וכו'), אבל לאו דווקא. כאמור, גם פרסום פוסט אורגני בפייסבוק יכול להיות פעילות שיווקית שאינה דורשת תשלום.

bottom of page