top of page

שכר אמנים

במידה והמוזיקאי אינו עוסק מורשה או פטור, אלא שכיר למשל, ומופיע במקום שמשלם לו, הוא חייב להציג למקום אישור חד פעמי ממס הכנסה לניכוי מס, כדי שהמקום לא יגבה ממנו מס מקסימלי של כמעט 50%. כשהולכים למס ההכנסה צריך למלא טופס ניכוי מס/שכר אומנים ולמלא שם את שם המקום המשלם כולל מספר תיק הניכויים שלו (יש לבקש את המספר מהמקום המשלם). את הטופס הזה יש להביא למקום המשלם כדי לקבל את הכסף שלכם בצורה חוקית.

bottom of page