top of page

תמלוגים

מודל של תשלומים עבור השימוש בנכס או בזכות, בניגוד למודל הנהוג ברוב התחומים בחיים של תשלום עבור יצירה או רכישה של מוצר או שירות. לרוב מדובר בתשלומים שמועברים לבעלי זכויות יוצרים או לבעלי פטנטים על שימוש בקניינם הרוחני. המודל נוצר על מנת לשקף מציאות שבה ערכה הריאלי של יצירה הוא למעשה אינו ידוע עד שהיא משוחררת לציבור, מה גם שהוא עשוי להשתנות לאורך שנים. באמצעות מודל התמלוגים, היוצרים של כל יצירה מתוגמלים עבור השימוש שנעשה בה בפועל - ביצועים בהופעות, השמעות ברדיו וכן הלאה - וככל שהיצירה פופולרית יותר, כך התמלוגים גבוהים יותר, והאמן מתוגמל לא רק עבור העבודה שלו אלא גם בעבור התרומה התרבותית שלו בפועל. בנוסף, המודל מאפשר ליוצרים להמשיך ולהרוויח מהיצירה שלהם גם בשנים בהן הם אינם פעילים. ישנן סוגי זכויות שונות המזכות בתמלוגים, ובהתאם ישנם סוגים שונים של תמלוגים, וגופים שונים שאמונים על איסופם: תמלוגי כתיבה, הלחנה ועיבוד (אקו"ם), תמלוגי נגינה (עיל"ם), תמלוגי ביצוע קולי (אשכולות) ותמלוגי מאסטר (הפדרציה או הפי"ל).

bottom of page