top of page

תמלוגי ביצוע

כספים המגיעים לבעלי זכויות הביצוע (נגינה ושירה) ביצירה עבור שימוש בה. בישראל נגבים במשותף ע"י עיל"ם (לנגנים/ות מבצעים/ות) ואשכולות (לזמרים/ות), בעבור השמעה במדיה ובבתי עסק.

bottom of page