top of page

תמלוגי יצירה

כספים המגיעים לבעלי הזכויות ביצירה עצמה (כותב, מלחין, מעבד, מתרגם). בישראל נגבים ע"י אקו"ם בעבור השמעה במדיה ובבתי עסק כמו גם עבור ביצועים בהופעות, שימושים ברשת והדפסה על מוצר למכירה. כל סכום המגיע בשל השימוש ביצירה מתחלק בין בעלי הזכויות בשיר על פי החלוקה הפנימית עליה החליטו בעלי הזכויות עצמם. גם אם עשיתם "קאבר" לשיר, על השימוש בו יקבלו היוצרים המקוריים תמלוגים. תמלוגים אלו מועברים ליוצרים דרך אקו"ם האמונה על גביית התמלוגים מהמשתמשים. התמלוגים מחולקים כל שנה, חצי שנה או רבעון, בהתאם לסקטור המסחרי ממנו מגיעים התמלוגים (רדיו, טלויזיה, אינטרנט וכו')

bottom of page