top of page

תמלוגי מאסטר

כספים המגיעים לבעל הזכויות בהקלטה על השימוש בה או בחלק ממנה. דגמתם מהקלטה של מישהו אחר? כל הסיכויים שאתם צריכים לבקש רשות מבעל המאסטר. הגופים המטפלים בזכויות על המאסטר הם הפדרציה לתקליטים והפי"ל. בעולם, הגוף האמון על זכויות המאסטר הינו ה-IFPI. הזכויות על המאסטר נשמרות למשך חמישים שנה מאז יצירת ההקלטה ולאחריהן ההקלטה הופכת לנחלת הכלל ולא צריך לבקש רשות על השימוש בה.

bottom of page