top of page

Cue Sheet

בתרגום חופשי מאנגלית - רשימה של קטעי מוסיקה (CUES) רשימה זו נועדה להעביר לאגודות זכויות היוצרים רישום מדוייק של השימוש ביצירות בהפקות אודיו ויזואליות. הרישום צריך לכלול את שם היצירה, פרטי הכותבים, הזמן השימוש ביצירה וסוג השימוש. העברת האינפורמציה הזו מהגופים המפיקים לאגודת זכויות היוצרים היא חיונית על מנת שהיוצרים יוכלו לקבל תמלוגים עבור השימוש ביצירות שלהם. התמלוגים מחולקים על פי זמן השימוש ביצירה וסוג השימוש. לדוגמא שיר עם מילים שרואים את השחקנים שרים אותו (שמסומן באות VV - Visual Vocal) יקבל יותר תמלוגים ממוסיקה שמשמשת כרקע (BK). במידה ויש שימוש במוסיקה שלכם במסגרת הפקות טלויזיה או פרומואים חשוב מאוד שתוודאו עם ההפקה שהכינו את רשימת השידור - רצוי שגם יהיה לכם העתק מהרשימה לצורך מעקב קבלת התמלוגים.

bottom of page