top of page

ISWC

International Standard Musical Work Code מספר מזהה עולמי של יצירה מוסיקאלית המסופק על ידי אירגון הגג של זכויות היוצרים הבינלאומי CISAC המספר ניתן ליצירה עם רישומה באגודת זכויות היוצרים ומשמש לזיהוי מוחלט של היצירה (ובעלי הזכויות מתחתיה IPI) לצורך תשלום של תמלוגים. המספר מורכב תשע ספרות וקוד ייחודי. בהתחלת המספר בדרך כלל יש את האות T לדוגמא T-123456789-0. יש לוודא עם רישום היצירה שמוקצה לה מספר ISWC על מנת להבטיח את הרישום של התמלוגים.

bottom of page