MIDI

השפה הרשמית לתקשורת בין כלי נגינה דיגיטאליים, מבוססת על העברת מידע אופטי. באמצעותה ניתן לשלוט על חומרה חיצונית וכלים וירטואליים במחשב (באמצעות מקלדת שליטה למשל).