top of page

MIDI

השפה הרשמית לתקשורת בין כלי נגינה דיגיטאליים, מבוססת על העברת מידע אופטי. באמצעותה ניתן לשלוט על חומרה חיצונית וכלים וירטואליים במחשב (באמצעות מקלדת שליטה למשל).

bottom of page